Hässleholms kommun

Hässleholms Vatten

281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 88 00


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till

Provtagning dricksvatten enskild brunn

Har du egen brunn är det viktigt att du analyserar ditt dricksvatten regelbundet. Både vattnets kvalitet och tillgången på det förändras över tiden. Det kan vara problem med vattnet även om det inte smakar, luktar eller ser konstigt ut.


Så ofta bör du provta ditt vatten

  • Livsmedelsverket rekommenderar att du kontrollerar ditt dricksvatten från din brunn en gång vart tredje år. Detta gäller om din brunn förser en- eller tvåbostadshus med dricksvatten
  • Om din brunn förser mer än två hushåll med vatten, eller om du hyr ut bostäder, är rekommendationen att ta prov varje år
  • Har du småbarn i familjen bör du vara extra noggrann med att provta vattnet, eftersom små barn är mer känsliga.


Provta dricksvatten

För att analysera ditt dricksvatten bör du anlita ett ackrediterat laboratorium. Du ska ta vattenprovet i särskilda provtagningsflaskor som går att beställa på laboratoriernas webbplatser. Du tar provet samma dag som du lämnar in det. Du hittar prisuppgifter och mer information på laboratoriernas webbplatser.


Reducerat pris på analys för privatpersoner

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen erbjuder dig som privatperson ett reducerat pris på analysen av dricksvattnet i din brunn. Om du vill använda dig av erbjudandet beställer du analys från Eurofins. Du loggar in med kampanjkod "HassleholmBrunn14" för att ta del av de reducerade priserna. Du får hem provflaskor och emballage via posten, mot en fraktavgift.

 

Så här gör du

Klicka på orden "Har du en kampanjkod?" uppe till höger i Eurofins webshop, skriv in koden och klicka på "Till kampanjen". Då får du fram en lista på de prover som erbjuds till reducerat pris.

Eurofins webshop Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Anledningen till det reducerade priset är att provtagning av dricksvattnet är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete. Dessutom får miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen en aktuell bild av grundvattenkvaliteten i kommunen, via kopior på analysen.

 

Lämna ditt vattenprov

Du lämnar in ditt vattenprov i Stadshuset. Då står miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för fraktkostnaden. Du kan också beställa en fraktetikett (extra kostnad på 150 kronor) och lämna in hos närmaste postombud. Om du lämnar ditt prov till Kontaktcenter i Stadshuset gör du det på tisdagar klockan 8‑12.


Otjänligt vatten och åtgärder

Otjänligt vatten kan bero på hur jorden och berggrunden ser ut. Varmvattenberedaren och rören kan ge upphov till höga halter av till exempel koppar. En grävd brunn förorenas oftare av till exempel avlopp och jordbruk än en bergborrad brunn.

Om ett provsvar visar att du har dåligt vatten bör du göra något åt det.  Anlita alltid fackkunniga personer för att åtgärda problemen. Det är viktigt att sköta brunnen och se till att filter och annan utrustning fungerar bra. Om vattnets dåliga kvalitet beror på förorening från avlopp bör avloppet åtgärdas.

Behöver du åtgärda, reparera eller borra ny brunn så hittar du en lista över certifierade företag på nedanstående länk.

Certifierade företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


I Socialstyrelsens handbok kan du läsa mer om vad de olika parametrarna i en vattenanalys innebär, vad orsaker till otjänligt vatten kan vara och vad du kan göra åt det. 

Socialstyrelsens handbok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades