Hässleholms kommun

Hässleholms Vatten

281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 88 00


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till

Ledningsnät, anslutning till fastighet

  • Ingen giltig användare vald.

Om du bor inom ett område där Hässleholms Vatten AB ansvarar för vatten och avlopp (verksamhetsområde) så har du rätt att ansluta dig till det allmänna nätet. Oftast gäller det dig som bor i någon av kommunens tätorter.

Om en fastighetsägare vill ansluta en fastighet till den allmänna VA-anläggningen ska en ansökan om detta göras hos Hässleholms Vatten. Ansökan ska göras på blankett, som Hässleholms Vatten tillhandahåller. När fastighetsägaren och Hässleholms Vatten är överens om anslutningen beställer (beställningsblankett) fastighetsägaren en förbindelsepunkt av Hässleholms Vatten. Läs mer om detta på Hässleholms Vatten AB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Att väsentligt ändra typ av vatten- eller avloppssystem till exempel att ändra från eget vatten och avlopp till allmänt kräver att du först lämnar in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Ett startbesked ska ges innan installationen får påbörjas.

Sidan uppdaterades 2019-01-04