Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Eget dricksvatten

Har du egen brunn är det viktigt att du analyserar ditt dricksvatten regelbundet. Både vattnets kvalitet och tillgången på det förändras över tiden. Det kan vara problem med vattnet även om det inte smakar, luktar eller ser konstigt ut. För ökat skydd kan du även registrera din brunn i Brunnsarkivet.

Registrera din brunn i Brunnsarkivet

Registrera din brunn i Sveriges geologiska undersökning, SGU. Då bidrar du med värdefull information, samtidigt som din brunn får ett ökat skydd.

Registrera din brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om du har registrerat din brunn kan dina grannar ta hänsyn till din brunn när nya brunnar ska borras för vatten eller energi. Det ger också kommunen underlag i planeringen för att motverka framtida vattenbrist. Dessutom kan räddningstjänsten hitta information om din brunn i Brunnsarkivet om en miljöolycka skulle inträffa i ditt område.

Brunnsarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så ofta bör du provta ditt vatten

  • Livsmedelsverket rekommenderar att du kontrollerar ditt dricksvatten från din brunn en gång vart tredje år. Detta gäller om din brunn förser en- eller tvåbostadshus med dricksvatten
  • Om din brunn förser mer än två hushåll med vatten, eller om du hyr ut bostäder, är rekommendationen att ta prov varje år
  • Har du småbarn i familjen bör du vara extra noggrann med att provta vattnet, eftersom små barn är mer känsliga.

Provta dricksvatten

För att analysera ditt dricksvatten bör du anlita ett ackrediterat laboratorium. Du ska ta vattenprovet i särskilda provtagningsflaskor som går att beställa på laboratoriernas webbplatser. Du tar provet samma dag som du lämnar in det. Du hittar prisuppgifter och mer information på laboratoriernas webbplatser.

Reducerat pris på analys för privatpersoner

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen erbjuder dig som privatperson ett reducerat pris på analysen av dricksvattnet i din brunn. Om du vill använda dig av erbjudandet beställer du analys från Eurofins. Du loggar in med kampanjkod "HassleholmBrunn14" för att ta del av de reducerade priserna. Du får hem provflaskor och emballage via posten, mot en fraktavgift.


Så här gör du

Klicka på orden "Har du en kampanjkod?" uppe till höger i Eurofins webshop, skriv in koden och klicka på "Till kampanjen". Då får du fram en lista på de prover som erbjuds till reducerat pris.

Eurofins webshop Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Anledningen till det reducerade priset är att provtagning av dricksvattnet är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete. Dessutom får miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen en aktuell bild av grundvattenkvaliteten i kommunen, via kopior på analysen.


Lämna ditt vattenprov

Du lämnar in ditt vattenprov i Stadshuset. Då står miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för fraktkostnaden. Du kan också beställa en fraktetikett (extra kostnad på 150 kronor) och lämna in hos närmaste postombud. Om du lämnar ditt prov till Kontaktcenter i Stadshuset gör du det på tisdagar klockan 8‑12.

Otjänligt vatten och åtgärder

Otjänligt vatten kan bero på hur jorden och berggrunden ser ut. Varmvattenberedaren och rören kan ge upphov till höga halter av till exempel koppar. En grävd brunn förorenas oftare av till exempel avlopp och jordbruk än en bergborrad brunn.


Om ett provsvar visar att du har dåligt vatten bör du göra något åt det.  Anlita alltid fackkunniga personer för att åtgärda problemen. Det är viktigt att sköta brunnen och se till att filter och annan utrustning fungerar bra. Om vattnets dåliga kvalitet beror på förorening från avlopp bör avloppet åtgärdas.


I Socialstyrelsens handbok kan du läsa mer om vad de olika parametrarna i en vattenanalys innebär, vad orsaker till otjänligt vatten kan vara och vad du kan göra åt det. 

Socialstyrelsens handbok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att byta till kommunalt vatten

Om du bor inom verksamhetsområde för kommunalt vatten, men har en egen dricksvattenbrunn kan du koppla in dig på det kommunala (allmänna) vattennätet. Kontakta Hässleholms Vatten för mer information.

Hässleholms Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Att väsentligt ändra typ av vattensystem, till exempel att ändra från egen brunn till kommunalt vatten, kräver att du först lämnar in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Du ska få ett startbesked innan du börjar med installationen. På länken nedan väljer du Enskilt avlopp i rullgardinsmenyn.

Lämna in anmälan om ändring av enskilt avlopp

Egen brunn i en verksamhet

För dricksvattenbrunnar som används inom verksamheter som till exempel restauranger, caféer, skolor, vårdhem, hotell och uthyrning av stugor gäller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Föreskrifterna gäller också om du producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn alternativt om mer än 50 personer förses med dricksvatten.


Ovanstående anläggningar ska registreras som en livsmedelsverksamhet hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Livsmedelsverksamhet

Sidan uppdaterades