Hässleholms kommun

Hässleholms Vatten

281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 88 00


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till

Vattenskyddsområden

För att kunna skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns vattenskyddsområden kring många större vattentäkter. Vatten är i ständig rörelse och cirkulerar i ett kretslopp. Föroreningar som kommer ut i vattnet kan spridas långa sträckor.

Vattendrag skyltat som vattenskyddsområde.

I Hässleholms kommun finns det 18 vattenskyddsområden. Inom dessa områden gäller skyddsföreskrifter som reglerar verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten, till exempel schaktning, användning av bekämpningsmedel och anläggandet av nya markvärmeanläggningar. Föreskrifterna innebär att vissa verksamheter är förbjudna medan andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Tillstånd söks och anmälan görs hos oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 


Alla vattenskyddsområden har egna skyddsföreskrifter och reglerna är därför inte samma för alla områden. Ett skyddsområde delas in i olika zoner beroende på hur lång tid det tar för vattnet att nå uttagspunkten. Strängast bestämmelser finns i zonen närmast uttagspunkten.


Alla vattenskyddsområden är markerade med skyltar som informerar om att du befinner dig i ett vattenskyddsområde. Om du bor i ett vattenskyddsområde ska du kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen innan du genomför en åtgärd som kan påverka vattenskyddsområdet. Vi kan informera dig om vilka regler som gäller i det vattenskyddsområde där du bor.


Var samtliga vattenskyddsområden i kommunen är placerade och vilka skyddsföreskrifter som gäller för dem kan du se på Naturvårdsverkets kartor över skyddad natur i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2020-05-19