Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Eget dricksvatten

Öppettider

Inlämning av dina vattenprover kan göras hos miljö- och stadsbyggnads-förvaltningen:


Tisdagar 8.00 - 12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Har du en enskild brunn är det viktigt att du regelbundet låter analysera ditt dricksvatten. Både vattnets kvalitet och tillgång förändras över tiden. Det kan vara problem med vattnet även om det inte smakar, luktar eller ser konstigt ut. För ökat skydd kan du även registrera din brunn i Brunnsarkivet.

Äldre pump till dricksvattenbrunn

Registrera din brunn i Brunnsarkivet

Genom att registrera din brunn i Brunnsarkivet hos SGU, Sveriges geologiska undersökning,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du bidra med värdefull information och samtidigt ge din brunn ökat skydd.


På så sätt kan närboende ta hänsyn till din brunn när nya brunnar ska borras för vatten eller energi. Det ger också kommunen underlag i planering för att motverka framtida vattenbrist. Dessutom kan räddningstjänsten hitta information om din brunn i brunnsarkivet om en miljöolycka skulle inträffa i ditt område.


Brunnsarkivet hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur ofta bör jag provta mitt vatten?

  • Livsmedelsverket rekommenderar att dricksvatten från enskilda brunnar som förser en till två bostadshus kontrolleras en gång vart tredje år.
  • För brunnar som förser mer än två hushåll eller om bostäder hyrs ut rekommenderas att prov tas varje år.
  • Har man småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom små barn är mer känsliga.

Vattenprovtagning

För analysen av vattnet bör ett så kallat ackrediterat laboratorium anlitas. Vattenprov tas i särskilda provtagningsflaskor som går att beställa på laboratoriernas webbplatser. Provet ska vara taget samma dag som det lämnas in. För prisuppgifter och mer information hänvisar vi till laboratoriernas webbplatser.

Reducerat pris på analys för privatpersoner

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen erbjuder analys av brunnsvatten till ett reducerat pris till privatpersoner med enskild dricksvattenbrunn i kommunen. Det är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete samtidigt som miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, via kopior på analysrapporten, får en aktuell bild av grundvattenkvaliteten i kommunen.

Om du vill använda dig av erbjudandet beställer du analys i Eurofins webshoplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, logga in med kampanjkod "HassleholmBrunn14" för att ta del av de reducerade priserna. Mot en fraktavgift får du hemskickat provtagningsmaterial bestående av provflaskor och emballage.

 

Med anledning av skogsbranden utanför Hästveda har Eurofins lagt upp ett särskilt analyspaket "Komplett brunnsvattenanalys efter skogsbrand". Du når detta via länken ovan. Logga in med kampanjkoden så får du analyspaketet till en reducerad kostnad, 3 350 kr.

Du kan sedan antingen lämna in ditt vattenprov hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen eller beställa en fraktetikett (extra kostnad på 150 kr) och lämna in hos närmaste postombud. Inlämning hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset kan endast ske på tisdagar 8‑12.

Otjänligt vatten och åtgärder

Otjänligt vatten kan bero på hur jorden och berggrunden ser ut. Varmvattenberedaren och rören kan ge upphov till höga halter av till exempel koppar. En grävd brunn förorenas oftare av till exempel avlopp och jordbruk än en bergborrad brunn.


Om ett provsvar visar att du har dåligt vatten bör du göra något åt det.  Anlita alltid fackkunniga personer för att åtgärda problemen. Det är viktigt att sköta brunnen och se till att filter och annan utrustning fungerar bra. Om vattnets dåliga kvalitet beror på förorening från avlopp bör avloppet åtgärdas.


Socialstyrelsens handboklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om vad de olika parametrarna i en vattenanalys innebär, vad orsaker till otjänligt vatten kan vara och vad du kan göra åt det.

Att byta till kommunalt vatten

Om du bor inom verksamhetsområde för kommunalt vatten men har en egen dricksvattenbrunn kan du koppla in dig på det kommunala (allmänna) vattennätet. Kontakta Hässleholms Vatten ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information.


Att väsentligt ändra typ av vattensystem till exempel att ändra från egen brunn till kommunalt vatten kräver att du först lämnar in en anmälan till byggavdelningen på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Ett startbesked ska ges innan installationen får påbörjas. 

Egen brunn i en verksamhet

För dricksvattenbrunnar som används inom verksamheter som till exempel restauranger, caféer, skolor, vårdhem, hotell och uthyrning av stugor gäller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Föreskrifterna gäller också om du producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn alternativt om mer än 50 personer förses med dricksvatten.

 

Ovanstående anläggningar ska registreras som en livsmedelsverksamhet hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltnignen.

Sidan uppdaterades 2020-01-03