Hässleholms kommun

Hässleholms Vatten

281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 88 00


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till

Dricksvatten

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. De flesta människor i Sverige får sitt vatten från en kommunal anläggning där dricksvattnet kontrolleras noga innan det levereras till kunden. Har du egen brunn är det istället du själv som ansvarar för kvaliteten.

Kranvatten som spolas dricksglas

Kvalitetskrav för kommunalt vatten

Livsmedelsverket har regler och kvalitetskrav som gäller för storskalig dricksvattenförsörjning, till exempel kommunalt dricksvatten. Reglerna gäller även för dricksvatten som används i kommersiell och offentlig verksamhet, till exempel på skolor, sjukhus och i livsmedelsföretag.


Myndighetskontrollen av dessa sköts av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Egen dricksvattenbrunn

Reglerna gäller dock inte för enskilda brunnar. Har du egen brunn är det du själv som har ansvaret för att kontrollera kvaliteten.

Legionella i dricksvatten

Legionella i dricksvattnet kan ge risk för sjukdomar om man andas in vattenaerosoler till exempel i samband med dusch eller bad.

Sidan uppdaterades 2020-05-19