Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Hässleholms Vatten

281 80 Hässleholm


Växel: 0451-26 88 00


 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Skicka meddelande till

Dricksvatten

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. De flesta människor i Sverige får sitt vatten från en kommunal anläggning där dricksvattnet kontrolleras noga innan det levereras till kunden.

Kranvatten

Livsmedelsverket har regler och kvalitetskrav som gäller för storskalig dricksvattenförsörjning, till exempel kommunalt dricksvatten. Reglerna gäller även för för dricksvatten som används i kommersiell och offentlig verksamhet, till exempel på skolor, sjukhus och i livsmedelsföretag.


Myndighetskontrollen av dessa sköts av miljökontoret.


Reglerna gäller dock inte för enskilda brunnar. Har du egen brunn är det du själv som har ansvaret för att kontrollera kvaliteten.

 

Legionella i dricksvattnet kan ge risk för sjukdomar om man andas in vattenaerosoler till exempel i samband med dusch eller bad.


Sidan uppdaterades 2018-07-24 av Carina Westerlund

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun