Hässleholms kommun

Hässleholms Vatten

281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 88 00


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till

Dricksvatten enskild brunn

Har du egen brunn är det viktigt att du analyserar ditt dricksvatten regelbundet. Både vattnets kvalitet och tillgången på det förändras över tiden. Det kan vara problem med vattnet även om det inte smakar, luktar eller ser konstigt ut. För ökat skydd kan du även registrera din brunn i Brunnsarkivet.


Registrera din brunn i Brunnsarkivet

Registrera din brunn i Sveriges geologiska undersökning, SGU. Då bidrar du med värdefull information, samtidigt som din brunn får ett ökat skydd.

Registrera din brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om du har registrerat din brunn kan dina grannar ta hänsyn till din brunn när nya brunnar ska borras för vatten eller energi. Det ger också kommunen underlag i planeringen för att motverka framtida vattenbrist. Dessutom kan räddningstjänsten hitta information om din brunn i Brunnsarkivet om en miljöolycka skulle inträffa i ditt område.

Brunnsarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Att byta till kommunalt vatten

Om du bor inom verksamhetsområde för kommunalt vatten, men har en egen dricksvattenbrunn kan du koppla in dig på det kommunala (allmänna) vattennätet. Kontakta Hässleholms Vatten för mer information.

Hässleholms Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Att väsentligt ändra typ av vattensystem, till exempel att ändra från egen brunn till kommunalt vatten, kräver att du först lämnar in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Du ska få ett startbesked innan du börjar med installationen. På länken nedan väljer du Enskilt avlopp i rullgardinsmenyn.

Lämna in anmälan om ändring av enskilt avlopp


Egen brunn i en livsmedelsverksamhet

För dricksvattenbrunnar som används inom livsmedelsverksamheter som till exempel restauranger, caféer, skolor, vårdhem, hotell och uthyrning av stugor gäller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Föreskrifterna gäller också om du producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn alternativt om mer än 50 personer förses med dricksvatten.

Ovanstående anläggningar ska registreras som en livsmedelsverksamhet hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Livsmedelsverksamhet


Om du använder vatten från enskild brunn i en livsmedelsverksamhet, måste även din dricksvattenanläggning registreras. Utöver blanketten för registrering och riskklassning, så ska du även bifoga provsvar på utökade dricksvattenanalyser som visar att vattnet är tjänligt att användas som dricksvatten, samt förslag på provtagningsprogram och faroanalys. Provtagningsprogram och faroanalys fastställs sedan av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och gäller i en femårsperiod.

Förslag till provtagningsprogram Pdf, 191 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades