Hässleholms kommun

Hässleholms Vatten

281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 88 00


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till

Dagvatten

Dagvatten är ett vatten som tillfälligt rinner på ytan. Oftast menar man regn- eller smältvatten.

Hässleholms Vatten AB, som ansvarar för det allmänna vatten- och avloppsnätet i kommunen, behöver inte ta emot dagvatten från en fastighet om avledningen kan ske på ett annat sätt som är bättre. 


I vissa fall kan ett lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) vara bättre än att avleda det till recipient. LOD kan till exempel innebära att dag- och dräneringsvatten går till en stenkista på den egna tomten eller att vattnet leds ut på omgivande gräsytor. För mer information om dagvattenhantering, kontakta Hässleholms Vatten ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2017-11-10