Hässleholms kommun

Hässleholms Vatten

281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 88 00


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till

Kommunalt avlopp

  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms Vatten ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har ansvar för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ledningsnät och avloppsrening.

Alla reningsverk ser olika ut men deras syfte är alltid att ta bort fasta ämnen, organiska föreningar, fosfor och kväve från avloppsvattnet.


Det är också stor skillnad på storleken för anläggningen, allt från Hässleholms reningsverk med 28 000 anslutna till de små anläggningarna med 50 eller färre anslutna.


Utöver Hässleholms reningsverk finns traditionella reningsverk i Hästveda, Sösdala och Vinslöv. I Vittsjö och Emmaljunga sker reningen istället i dammar och våtmarker, något som ibland brukar kallas för ekologisk reningsteknik. På övriga orter är reningsanläggningarna uppbyggda i stort sätt på samma sätt som enskilda avloppsanläggningar.


Att byta till kommunalt avlopp

Om du bor inom verksamhetsområde för kommunalt avlopp men har ett eget avlopp kan du koppla in dig på det kommunala (allmänna) spillvattennätet. Kontakta Hässleholms Vatten ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information.


Att väsentligt ändra typ av avloppssystem till exempel att ändra från eget avlopp till kommunalt kräver att du först lämnar in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Ett startbesked ska ges innan installationen får påbörjas.

Sidan uppdaterades 2019-01-04