Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Eget avlopp

  • Ingen giltig användare vald.

Vill du bygga nytt eller ändra din avloppsanläggning ska du kontakta miljökontoret. I de flesta fall behöver du söka tillstånd eller lämna in en anmälan.

I avloppsvatten finns näringsämnen och organiskt material som kan orsaka övergödning i våra vattendrag och sjöar med algblomning och syrebrist som följd. Näringsämnet nitrat är dessutom skadligt om det når dricksvattenbrunnen, särskilt för små barn. Bakterier och virus från avloppsvatten kan spridas till dricks- och badvatten och göra oss sjuka.


På miljökontoret finns information om både gamla och nya avlopp. Om du undrar hur avloppet för din fastighet är ordnat, ring oss så kanske vi kan ge dig besked på telefon      0451‑26 83 31.


​Tillstånd

Du behöver ansöka om tillståndPDF (pdf, 1013.7 kB) för att få anlägga en avloppsanläggning med vattentoalett. Även om du bara ska ändra en befintlig anläggning behöver du i de flesta fall söka tillstånd. Om du missar att söka tillstånd innan du anlägger en ny avloppsanläggning kan du få betala 5 000 kr i miljösanktionsavgift, som är en form av böter. 


Miljökontoret tar betalt för handläggningen av en ansökan om att anlägga eller ändra en avloppsanläggning. Hur mycket vi tar betalt varierar beroende på vad som ska göras, kontakta oss för att få information om hur mycket din ansökan kommer att kosta. För närvarande kostar det 5 430 kr för handläggningen av en ansökan som gäller en avloppsanläggning för en fastighet.


Vilken typ av avloppsanläggning ska jag göra?

Ditt val av avloppsanläggning beror på en mängd olika faktorer och på de flesta fastigheter finns det flera olika alternativ som kan vara godtagbara. Dina valmöjligheter beror bland annat på förhållandena på din egen fastighet, avstånden till din egen och dina grannars dricksvattentäkter samt om din fastighet ligger inom ett område där grund- eller ytvattnet är särskilt känsligt för utsläpp av avloppsvatten. Andra saker som du bör fundera över är anläggnings- och driftskostnaderna samt eventuella krav på skötsel och underhåll.


Hur kommer jag igång?

Börja med att läsa igenom miljökontorets informationsbladPDF (pdf, 416.4 kB). Kontakta därefter miljökontoret för att ta reda på det finns några särskilda regler som gäller din fastighet. Du behöver därefter fundera över vem som ska anlägga ditt avlopp. En avloppsanläggning ska alltid anläggas av en sakkunnig person. De flesta väljer att anlita en entreprenör men den som har kunskapen och resurserna får lov att utföra arbetet själv.

 

Att byta till kommunalt avlopp

Om du bor inom verksamhetsområde för kommunalt avlopp men har ett eget avlopp kan du koppla in dig på det kommunala (allmänna) spillvattennätet. Kontakta Hässleholms Vatten ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information.

 

Att väsentligt ändra typ av avloppssystem till exempel att ändra från eget avlopp till kommunalt kräver att du först lämnar in en anmälan till byggnadsnämnden. De ska ge ett startbesked innan installationen får påbörjas.

Sidan uppdaterades 2018-04-19 av Carina Westerlund

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun