Hässleholms kommun

Hässleholms Vatten

281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 88 00


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till

Avlopp

Avloppsvatten måste renas innan det släpps ut i miljön. Bor du på en plats där det finns kommunalt avlopp ansvarar Hässleholms Vatten AB för att avloppsvattnet renas. Bor du på landet är det ditt ansvar att ordna en anläggning som kan rena avloppsvattnet.

Vattendrag med växtlighet vid sidorna.

Bor du inne i ett samhälle finns gemensamma avloppssystem där avloppet från hushåll, industrier, affärer, skolor, verkstäder m.m. samlas upp och leds till ett reningsverk innan vattnet kan återgå till kretsloppet.


Regnvatten i gatubrunnar samlas också upp. I detta vatten finns inte lika mycket föroreningar och leds ofta direkt ut i ett vattendrag eller till en damm för rening. Använd därför inte gatubrunnar för cigarettfimpar och biltvätt!

Bor man på landet löser man avloppsfrågan själv genom en så kallad enskild anläggning. I stugområden eller där det annars är tätt mellan grannarna har man ofta en gemensam anläggning.

 

Om du har en verksamhet där spillvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen, då ska spillvattnet behandlas eller avskiljare installeras. Sådana ämnen kan till exempel vara fettPDF (pdf, 954 kB), bensin eller olja.

Mer information

Sidan uppdaterades 2017-11-10