Hässleholms kommun

Hässleholms Vatten

281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 88 00


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till

Vatten och avlopp

Hässleholms Vatten ansvarar för vårt kommunala dricksvatten och spillvatten. Om du har eget vatten och avlopp är det en del saker du behöver tänka på.

Frågor och kontakt

Har du frågor om kommunalt dricksvatten, mätaravläsning, spillvatten, avgifter, dagvatten, ledningsnät med mera kontaktar du Hässleholms Vatten.

0451-26 82 00

E-post till Hässleholms Vattens kundtjänst


Har du frågor om eget avlopp kontaktar du Kontaktcenter.

0451-26 70 00

Du kan också mejla din fråga till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

E-post till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen


Vid frågor om slamtömning och avgifter kontaktar du Hässleholm Miljö.

0451-26 82 00

E-post till Hässleholm Miljös kundtjänst


Eget dricksvatten

Du som har egen brunn ansvarar för att kontrollera kvaliteten på dricksvattnet. Det kan vara problem med vattnet även om det inte smakar, luktar eller ser konstigt ut. För att öka skyddet om din brunn kan du registrera brunnen i Brunnsarkivet. 

Dricksvatten enskild brunn

Provtagning dricksvatten enskild brunn

När dricksvatten måste kokas

Brunnsarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Eget avlopp

Om du vill anlägga en ny avloppsanläggning eller ändra den du har, kontaktar du miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. I de flesta fall behöver du söka tillstånd eller lämna in en anmälan.

Sök tillstånd och läs om olika avloppsanläggningar

Prövning av ansökan om att anlägga en ny avloppsanläggning kostar 8 504 kronor.

Du betalar en avgift för handläggningen av olika ärenden för enskilda avlopp.


Om du vill veta vad andra ärenden om avlopp kostar kontaktar du miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen på telefonnummer 0451-26 70 00. Du kan också läsa i vår taxebilaga. En timme i taxan motsvarar 1 063 kronor (gäller 2022).

Taxebilaga Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)


Byt till kommunalt dricksvatten och avlopp

Om du bor inom verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten och avlopp men har en egen anordning, kan du koppla in dig på det kommunala ledningsnätet. Kontakta Hässleholms Vatten för mer information.

0451-26 82 00

E-post till Hässleholms Vattens kundtjänst


Om du ändrar ditt vatten- och avloppssystem på ett betydande sätt, till exempel genom att byta från eget till kommunalt vatten och avlopp, behöver du lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Du får ett startbesked innan du kan börja installationen.

E-post till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen


Översvämning

Vid stora mängder regn ökar risken för översvämning i källare. Du som fastighetsägare ansvarar för att minska risken för översvämning i ditt hus och på din tomt.

Om översvämning

Hässleholms Vatten om hur du förebygger översvämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Grundvatten och vattenskyddsområden

För att kunna skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns vattenskyddsområden kring många större vattentäkter.

Grundvatten

Vattenskyddsområden i Hässleholms kommun

Sidan uppdaterades