Hässleholms kommun

Detaljplan för Värpatorparen 2 mfl

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för skol-, centrum och bostadsändamål, samt besöksanläggning och vård. Huvudsaklig markanvändning är skola. Genom detaljplanen skyddas viktig kulturmiljö (Verumsgården), samtidigt som ny bebyggelse i anslutning till Verumsgården möjliggörs.

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, detta innebär samråd följt av granskning, därefter antar miljö- och stadsbyggnadsnämnden planen.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Samrådsmingel

Torsdagen den 1 december bjuder vi in till samrådsmingel i Stadshusets foajé där vi finns på plats mellan klockan 16.00 och 18.00 för att svara på dina frågor och berätta mer om förslaget. Du behöver inte boka dig innan. Välkommen!

Synpunkter

Det går att lämna synpunkter på förslaget nu under samrådet samt under granskningen.

Har du synpunkter på planförslaget skickar du dessa till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 12 december 2022. Märk brevet/mejlet ”B 2021-86” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Skicka synpunkterna via e-post till: byggnadsnamnden@hassleholm.se eller via vanlig post till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande av detaljplanen.

Handläggare

Planarkitekt är Nina Jakobsson

E-post: nina.jakobsson@hassleholm.se

Samrådshandlingar (2022)

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: