Hässleholms kommun

Detaljplan för Värpatorparen 2 mfl

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för skol-, centrum och bostadsändamål, samt besöksanläggning och vård. Huvudsaklig markanvändning är skola. Genom detaljplanen skyddas viktig kulturmiljö (Verumsgården), samtidigt som ny bebyggelse i anslutning till Verumsgården möjliggörs.

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, detta innebär samråd följt av granskning, därefter antar miljö- och stadsbyggnadsnämnden planen.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Handläggare

Planarkitekt är Nina Jakobsson

E-post: nina.jakobsson@hassleholm.se

Samrådshandlingar (2022)

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: