Hässleholms kommun

Detaljplan för Såningsmannen 11 med flera

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i befintlig byggnad inom fastigheten Såningsmannen 11 (före detta Korskyrkan).

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Planen var på samråd år 2019.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Planen var på samråd år 2019.

Handläggare

Planarkitekt är Sherif Hosny

E-post: sherif.hosny@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: