Hässleholms kommun

Detaljplan för Köpmannen 4

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning i form av bostäder och centrum med tillhörande parkeringsgarage inom området som i nuläget enbart är planlagt för centrumändamål.

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Handläggare

Planarkitekt är Sherif Hosny

E-post: sherif.hosny@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: