Hässleholms kommun

Detaljplan för Köpmannen 4

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning i form av bostäder och centrum med tillhörande parkeringsgarage inom området som i nuläget enbart är planlagt för centrumändamål.

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Planen var på samråd år 2022.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Planen var på samråd år 2022.

Handläggare

Planarkitekt är Sherif Hosny

E-post: sherif.hosny@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: