Hässleholms kommun

Detaljplan för Hässleholm 89:15 m.fl (Reningsverket)

Detaljplanens syfte är att säkerställa reningsverkets långsiktiga utveckling och funktion som samhällsviktig verksamhet, fastställa reningsverkets verksamhetsområde, möjliggöra ytor för utveckling samt minimera hälsorisk på grund av risk för smittspridning genom att fastställa skyddsavstånd.

Karta över planområdet för detaljplan för Reningsverket.

Planområdets lokalisering.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs i detta fall med utökat förfarande enligt PBL 2010:900, vilket innebär att det finns två tillfällen för kommunikation med allmänhet, sakägare och myndigheter. Dessa tillfällen är i samrådet och i granskningen.

Därefter sker antagandet av detaljplanen i kommunfullmäktige.

Detaljplaneprocessen vid utökat förfarande. Planen var på samråd år 2021.

Detaljplaneprocessen vid utökat förfarande. Planen var på samråd år 2021.

Handläggare

Planarkitekt är Alexander Lindahl

E-post: alexander.lindahl@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: