Hässleholms kommun

Detaljplan för Hässleholm 88:16 (Västra Hassellunden)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadshus i upp till två våningar. Bostadstyperna kan till exempel utgöras av friliggande småhus, par-/radhus eller marklägenheter.

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Detta innebär samråd följt av granskning. Därefter antar miljö- och stadsbyggnadsnämnden planen.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Handläggare

Planarkitekt är Alexander Lindahl

E-post: alexander.lindahl@hassleholm.se

Samrådshandlingar (2023)

Utredningar

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: