Hässleholms kommun

Detaljplan för Fornbacken 6

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bostadshus samtidigt som befintliga kulturvärdefulla byggnader från 1950-talet skyddas för framtiden. Planförslaget möjliggör också för centrumverksamhet inom området för eventuella framtida utvecklingsbehov.

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Detaljplaneprocessen

Hässleholms miljö- och stadsbyggnadsnämnd har vid sitt sammanträde den 27 oktober 2021 beslutat att anta förslag till detaljplan för Fornbacken 6, Hässleholms kommun, beslut § 122.

Samtliga handlingar finns samlade under "handlingar" längre ner på sidan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Planen är antagen av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Planen är antagen av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Handläggare

Handläggare är Nicole Henriksdotter

E-post: nicole.henriksdotter@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: