Hässleholms kommun

Detaljplan för del av Finja 7:21 och Finja 6:13 (Finja skola)

Detaljplanens syfte är att planlägga aktuellt område för skoländamål.

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Planen var på samråd under år 2018.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Planen var på samråd under år 2018.

Handläggare

Planarkitekt är Nina Jakobsson

E-post: nina.jakobsson@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: