Hässleholms kommun

Detaljplan för Badaren 11

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en flexibel byggrätt genom att ändra användningsområdet för fastigheten Badaren 11 från kontorsändamål till centrumändamål. Verksamheter som ingår i användningen centrumändamål är bland annat kontor, bank, biograf, apotek, samlingslokal och lättare former av vård, exempelvis vårdcentral.

Planområdet lokalisering.

Planområdet lokalisering.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning. Därefter antar miljö- och stadsbyggnadsnämnden planen.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Planen var på samråd år 2019.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Handläggare

Planarkitekt är Alice Adolfsson

E-post: alice.adolfsson@hassleholm.se

Tel. 0451-26 84 34

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: