Hässleholms kommun

Detaljplan för Badaren 11

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en flexibel byggrätt genom att ändra användningsområdet för fastigheten Badaren 11 från kontorsändamål till centrumändamål. Verksamheter som ingår i användningen centrumändamål är bland annat kontor, bank, biograf, apotek, samlingslokal och lättare former av vård, exempelvis vårdcentral.

Planområdet lokalisering.

Planområdet lokalisering.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning. Därefter antar miljö- och stadsbyggnadsnämnden planen.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Planen var på samråd år 2019.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Planmingel

Torsdagen den 2 februari 2023 bjuder vi in till planmingel i Stadshusets foajé där vi finns på plats mellan klockan 16.00 och 18.00 för att svara på dina frågor och berätta mer om förslaget. Kom när det passar dig! Du behöver inte boka dig innan.

Synpunkter

Det går att lämna synpunkter på förslaget nu under samrådet samt under granskningen.

Har du synpunkter på planförslaget skickar du dessa till miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 13 februari 2023. Märk brevet/mejlet ”B 2022-109” och ange ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Skicka synpunkterna via e-post till: stadsbyggnad@hassleholm.se eller via vanlig post till:

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande av detaljplanen.

Handläggare

Planarkitekt är Alice Adolfsson

E-post: alice.adolfsson@hassleholm.se

Samrådshandlingar (2023)

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: