Hässleholms kommun

Ändring av detaljplan för Omnibussen 8

Syftet med ändringen av gällande detaljplan är att göra det möjligt att bygga fler typer av bostäder än friliggande hus som är det enda som är tillåtet i nuläget. Det nya planförslaget gör det till exempel möjligt att bygga flerbostadshus, radhus och parhus. Markanvändningen ändras därför inte och området kommer fortfarande vara planlagt för bostadsändamål.

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Planen var på samråd år 2022.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Planen var på samråd år 2022.

Handläggare

Planarkitekt är Alexander Lindahl

E-post: alexander.lindahl@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: