Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Planteringar

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I Hässleholms kommun finns stora parkytor till invånarnas och besökarnas förfogande.

Varje höst stoppar vi mer än 15 000 lökar i jorden och varje år arrangerar vi mer än 20 000 vår- och sommarblommor i rabatter och urnor, i olika kombinationer och färgsättningar. Detta för att vår utomhusmiljö ska bli både vacker och trivsam att vistas i.

Sidan uppdaterades 2017-01-19 av Annika Birgersson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun