Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Växt- och djurinventeringar

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun har en mycket rik natur. Dock saknas mycket kunskap om olika arters utbredning. Detta gäller både djur, växter och svampar. Kommunen har arbetat med inventeringar inom vissa geografiska områden, bland annat det välkända Hovdala naturområde.

Genomförda inventeringar

Till vänster kan du läsa om några av de inventeringar som genomförts i kommunen. Vi väljer även att publicera inventeringsrapporterna så att alla har tillgång till den information vi samlar in.

Sidan uppdaterades 2017-02-21 av Dennis Nilsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun