Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Finjasjön

Hässleholms kommun arbetar tillsammans med Finjasjöns Fiskevårdsområde och Finjasjöns Fiskevårdsförening med att ta fram både kort och långsiktiga lösningar för att få balans i sjön. Ett stort problem är fosforn som finns lagrad i bottensedimenten.

Flygfoto över Finjasjön.

Tekniska utskottet beslutade 2013-11-27 § 90 att Finjasjö arbetsgrupp bildas enligt följande: Kommunledningskontorets tekniska avdelning (fr.o.m. 2015-01-01 tekniska förvaltningen) 2 representanter, Miljökontoret 1 representant, Hässleholms Vatten (HVAB) 1 representant, Finjasjöns Fiskevårdsområde 1 representant, Finjasjöns Fiskevårdsförening 1 representant, Tekniska utskottet
(fr.o.m. 2015-01-01 tekniska nämnden) representeras av en kontaktperson.

Arbetsgruppens målsättning "Upprätta förslag till både kort- och långsiktiga lösningar som bidrar till att bevara och öka vattenkvaliteten i Finjasjön".

Under 2012 och 2013 har Finjasjön ingått i ett LEADER/LOVA-projekt rubricerat "Utveckling och genomförande av vårdfiske och fiskevård i Finjasjön och Bosarpasjön."

Tekniska förvaltningens kontaktpersoner för Finjasjön är:  

Telefon: 0451-26 82 55 

Telefon: 0451-26 83 12

Finjasjörapporter

 

I Finjasjörapporterna redovisas per kalenderår limnologisk undersökning av sjön.

OBS! Tänk på att Finjasjörapporterna är "tunga" dokument att ladda ner!

Sidan uppdaterades 2018-10-19 av Magnus Lindstrand

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun