Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Vattenprojekt

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Sjöar, vattendrag och våtmarker är viktiga miljöer som kommunen prioriterar i sitt naturvårdsarbete. En del av detta arbete kan du läsa om här. Mer material kommer kompletteras senare.


Den spegelblanka Hammarmölledamm omgiven av lövskog i höstfärger.

Hammarmölledamm i Hovdala naturområde. Foto: Lars-Erik Williams

Sidan uppdaterades 2017-01-18 av Annika Birgersson

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun