Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Utveckling av naturområden

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Restaureringar och utveckling av naturområden kan innebära allt från gamla värdefulla träd, till hela områden av förut brukad betes- eller ängsmark. Vi på Hässleholms kommun vill gynna den biologiska mångfalden och jobbar aktivt för att skapa hållbar utveckling i vår kommun.

Bilden visar en maskin som samlar upp ris och sly från strandängen vid Mjölkalånga. Restaurering för att återskapa strandäng med bete.

Restaureingsarbete i Mjölkalånga för att återskapa strandäng med bete vid Finjasjön. Fotograf: Lars-Erik Williams

I menyn här under till vänster kan du läsa mer om de olika projekt som Hässleholms kommun har satsat på för att förbättra, återskapa och gynna de landbiotoper som idag hotas av bland annat igenväxning.

Sidan uppdaterades 2017-02-02 av Annika Birgersson

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun