Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00


Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Grönplaner

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

För att få en uppfattning om tätorternas ekologiska struktur, vilka parker och naturområden som är mest skyddsvärda och var sådana behöver skapas, görs grönplaner för tätorterna och deras omgivningar.

Gammal ek med cykelbana och cyklist till vänster

Ekar nära Hässleholmsgården: Fotograf: Lars-Erik Williams

En grönplan innehåller förslag till åtgärder som berör mark- och vattenanvändning, skötsel och utformning av parker och naturområden i och kring ett samhälle. Allt för att tätorterna ska förbättras ur ett ekologiskt perspektiv. Hittills har grönplaner gjorts för Hässleholm och Vinslöv.


Nedan ligger grönplanerna i sin helhet och
översiktskartor, längre ner ligger mer detaljerade kartor från grönplanen för Hässleholms tätort, en karta för varje stadsdel.

Sidan uppdaterades 2017-02-23 av Dennis Nilsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube