Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00


Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturvårdsprogram och grönplaner

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.
Hammarmölledamm. Vattenspegel omgiven av höstfärgad skog. Dämme med bro i bakgrunden.

Hammarmölledamm. Fotograf: Lars-Erik Williams

Naturvärden har inventerats för att komma fram till vilka naturvärden som är störst i kommunen, var de finns och vad som behöver göras för att de på bästa sätt ska bevaras och miljömålen har varit vägledande för arbetet.

 

En grönplan innehåller förslag till åtgärder som berör mark- och vattenanvändning, skötsel och utformning av parker och naturområden i och kring ett samhälle.

I spalten till vänster kan du ta del av kommunens naturvårdsprogram samt grönplaner för Hässleholms stad samt Vinslöv.

Sidan uppdaterades 2017-02-16 av Lars-Erik Williams

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube