Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00


Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturvårdsavtal

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Naturvårdsavtal är en skyddsform där syftet är att bevara och/eller förstärka biologisk mångfald.

Områden med naturvårsavtal i Hässleholms kommun

Naturvårdsavtal ska vara möjligt att kombinera med andra syften till exempel kulturmiljöavtal. Naturvårdsavtalet kan innefatta skyddsvärd skog, områden med arter som det behövs ett åtgärdsprogram för eller skyddsvärda träd. Det kan även innefatta olika vattenmiljöer.

 

Naturvårdsverket, länsstyrelserna eller kommunen tar beslut i frågor om samtliga ägoslag och naturtyper. Skogsstyrelsen tecknar avtal gällande mark som omfattar skogsvårdslagen. Dessa avtal sluts med markägaren.

 

Inom Hässleholms kommun (år 2015) har 221,3 hektar mark naturvårdsavtal, där det största området är en naturskogsartad barrskog på 43,5 hektar och det minsta är en ädellövskog på 0,1 hektar. Avtalstiden för ett naturvårdsavtal kan vara allt från 1 år upp till 50 år.

Sidan uppdaterades 2017-02-06 av Dennis Nilsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube