Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Föreslagna naturreservat

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Inom Hässleholms kommuns gränser söks det aktivt efter värdefulla områden som behöver skyddas inför framtiden. Dessa områden kan innehålla höga värden i form av natur, kultur eller ett samspel mellan människan och naturen. Naturreservat är ett vanligt och starkt skydd till områden som behöver skyddas mot exploatering. Genom bildandet av ytterligare naturreservat bevarar och vårdar vi miljöer så att kommande generationer även har chansen att njuta av dem. Naturreservat är viktiga både för människors rekreation och för att skydda hotade arter.

Bäck vid Ljungamölla, Vinslöv

Bäck vid det potentiella naturreservatet Ljungamölla. Fotograf: Lars-Erik Williams

Kommunala naturreservat

Hässleholms kommun har för närvarande inga kommunala
naturreservat. Inom Hässleholms kommun finns det två områden som enligt kommunekologen har potential att bli de första tätortsnära kommunala naturreservaten.
Dessa är Ljungamölla i Vinslöv och Bödkaredalen i Tyringe. Just nu pågår LONA-projektet ”Reserverat – förstudie med avsikt att bilda två kommunala tätortsnära naturreservat” som kommer att fungera som en grund för framtida bildande av naturreservat på dessa två områden.

Statliga naturreservat

Länsstyrelsen Skåne har uppmärksammat ett speciellt
värdefullt område inom Hässleholms kommun som ännu inte har något områdesskydd. Detta område ligger i Östra Ejaröd och Länsstyrelsen har lagt fram ett förslag till bildande av ett naturreservat på området. Hässleholm har för närvarande nio statliga naturreservat, Östra Ejaröd föreslås av Länsstyrelsen Skåne bli det tionde.

Sidan uppdaterades 2017-02-15 av Dennis Nilsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun