Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturreservat

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I Sverige finns det ungefär 4000 naturreservat och nio av dem ligger i Hässleholms kommun. Den största andelen av skyddad natur i Sverige består av naturreservat, där

75 % ligger i fjällvärlden. Naturreservaten fyller en viktig funktion i skyddandet av värdefull natur, vilket framhålls av regering och riksdag.

Naturreservat i Hässleholms kommun.

Skäl till naturreservat

Följande skäl anges av miljöbalken (Kap7 § 4) för att bilda ett naturreservat:

  • bevarandet av biologisk mångfald
  • vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet
  • skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter
Naturreservat

Gränserna till ett naturreservat markeras med stolpar med en skylt av en vit snöstjärna med en blå bakgrund. I området finns även en karta samt en informationsskylt som beskriver områdets natur och i vissa fall även kulturvärden.

Tillåtet och förbjudet i naturreservat

Bestämmelser för vad som är tillåtet i naturreservat är olika då varje naturreservat är unikt. Information gällande de olika reservaten finns på informationsskyltarna. Även här på kommunens hemsida under presentationen för de olika reservaten samt på länsstyrelsens hemsida kan du finna information om ditt besöksmål.

Mer information om naturreservat finns på länsstyrelsenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Sidan uppdaterades 2018-08-17 av Kenneth Englund

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun