Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Natura 2000

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Natura 2000-områden skapades inom EU för att
främja värdefulla naturområden. I Sverige finns drygt 4 000 Natura 2000-områden. Det som är unikt för Sverige är bland annat olika slags ängs- och hagmarker och högmossar.

Natura 2000-områden i Hässleholms kommun

Natura 2000 skapades för att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. Många av områdena är redan idag ett naturreservat eller en nationalpark. Fokus ligger på värdefulla
naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

 

I Sverige omfattar det bland annat områden som
alvarmarker på Öland, bohusländska fjordar, frodiga rasbranter i Östergötland och ödsliga myrar i Norrbotten. Flera områden är utvalda därför att de är viktiga livsmiljöer för hotade arter. Exempel på hotade arter inom Hässleholms
kommun är hårklomossa och citronfläckad kärrtrollslända.

 

Områdena har valts ut av länsstyrelserna i respektive
län i samråd med markägare och berörda myndigheter. Därefter granskar Naturvårdsverket urvalet och föreslår områden till regeringen som sedan beslutar att till EU-kommissionen föreslå att dessa områden ska upptas i Natura 2000-området.

 

Följande Natura 2000-områden finns i Hässleholms
kommun:

 • Skeingesjön
 • Skeinge borg
 • Västra Malshult
 • Hörlingeängar
 • Verum även naturreservat
 • Mölleröd
 • Ubbalt även naturreservat
 • Bjärnum
 • Fäjemyr
 • Vejshultamyr
 • Stensmyr
 • Värsjön
 • Angsholmasjön
 • Maglö ekar även naturreservat
 • Store mosse
 • Åraslövs mosse även naturreservat

 

Mer information om Natura 2000-områden finns
Naturvårdsverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Sidan uppdaterades 2017-02-23 av Dennis Nilsson

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun