Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturskydd i Hässleholms kommun

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen arbetar för att skydda olika naturmiljöer som har höga värden för djur och växtarter.

Områden med olika former av naturskydd i Hässleholms kommun, i söder gränsandes till kommunen.

Det finns olika former av skydd en kommun, länsstyrelsen eller skogsstyrelsen kan använda sig av. Exempel på detta är:

 

  • Biotopskydd
  • Djurskyddsområde
  • Natura 2000
  • Naturreservat 
  • Naturminne
  • Naturvårdsavtal
  • Riksintresse

 

I kolumnen till vänster under "Naturskydd i Hässleholms kommun" kan du läsa mer om de olika naturskydden.

Hässleholms kommun arbetar för att skapa kommunala tätortsnära naturreservat. Mer information kommer inom kort.

Sidan uppdaterades 2017-02-06 av Dennis Nilsson

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun