Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturvård

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun satsar på en aktiv naturvård som bland annat innebär att inventera, uppmärksamma och skydda sällsynta växt- och djurarter samt även deras livsmiljöer.

Projekt och åtgärder för att utveckla naturvärden ingår också som en viktig del i arbetet. Att tillgängliggöra naturen och sprida kunskaper om den är ytterligare viktiga områden i naturvårdsarbetet.

Bilden visar ett vattendrag, Brönnestadsån, omgivet av en alsumpskog. Träden speglar sig i den lugna vattenspegeln.

Brönnestadsån strax uppströms Hammarmölledamm i Hovdala naturområde. Foto: Lars-Erik Williams

Sidan uppdaterades 2017-01-18 av Annika Birgersson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun