Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Lekplatser

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun har 54 lekplatseratt erbjuda dig som kommuninvånare ute i våra sköna parker.

Säkerheten

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att Hässleholms kommun ska följa säkerhetsreglerna i Svensk Standard Europanorm, SSEN 1176 1-7 och 1177.

 

Drift och underhåll har Tekniska förvaltningen ansvar för och det genomförs en årlig säkerhetsbesiktning av utbildad besiktningsman samt tillsyn varje vecka av driftavdelningens personal som är utbildade i lekplatssäkerhet.

 

Oftast består våra lekplatser av en mix av gamla och nya redskap där de nya är av både modernt och traditionellt utseende.

 

Olika typer av lekplatser

På de flesta lekplatserna försöker vi ha en mix av redskap som vänder sig till yngre respektive äldre barn. Typerna kan skilja sig åt mycket och redskapets utformning är anpassat efter barnets ålder. Indelningen är i åldergrupper till exempel 5-12 år och kan inte barnet själv ta sig upp är det inte moget att använda redskapet.

Sidan uppdaterades 2017-02-02 av Annika Birgersson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun