Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Lekplatser

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun har 54 lekplatser att erbjuda dig som kommuninvånare ute i våra sköna parker.

Säkerheten

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att Hässleholms kommun ska följa säkerhetsreglerna i Svensk Standard Europanorm, SSEN 1176 1-7 och 1177.


Drift och underhåll har Tekniska förvaltningen ansvar för och det genomförs en årlig säkerhetsbesiktning av utbildad besiktningsman samt tillsyn varje vecka av driftavdelningens personal som är utbildade i lekplatssäkerhet.


Oftast består våra lekplatser av en mix av gamla och nya redskap där de nya är av både modernt och traditionellt utseende.


Olika typer av lekplatser

På de flesta lekplatserna försöker vi ha en mix av redskap som vänder sig till yngre respektive äldre barn. Typerna kan skilja sig åt mycket och redskapets utformning är anpassat efter barnets ålder. Indelningen är i åldersgrupper till exempel 5-12 år och kan inte barnet själv ta sig upp är det inte moget att använda redskapet.

Allmänna lekplatser utomhus ska vara rökfria

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Allmänna lekplatser utomhus tillhör de platser som från och med 1 juli 2019 ska vara rökfria. Lagen skyddar även personer från att utsättas för passiv rökning. Syftet med lagen är att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka.

 

Läs mer om rökfria miljöer samt hur du ska gå tillväga om du störs av någon annans rökning på kommunens sida om rökfria miljöer.

Sidan uppdaterades 2019-05-23 av Linn Bendahl