Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00


Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Sommardämme i Finjasjöns utlopp till Almaån

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Sommardämmet, en dämmeslucka, som togs i bruk 2009-04-01 har med gott resultat årligen använts inom stipulerade tidsramar och enligt gällande kontrollprogram för isättning och upptagning.

Avsikten med sommardämmet är att under "torrår" bibehålla en vattennivå i sjön som gör det möjligt att ta sig till vattnet utan att behöva gå 50-100 m i tillfälligt sommartorrlagd gyttjig sjöbotten. D.v.s. sommardämmets funktion är inte att dämma utan att under sommartid säkra en ur bad-, natur- och vattenaktiviteter godtagbar minimivattennivå i sjön.

 

I år sattes sommardämmesluckan på plats den 11 maj.

 

 Bilder

 

Sidan uppdaterades 2016-06-30 av Annika Birgersson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube