Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00


Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Reduktionsfiske

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Sjön lider av hög fosforbelastning förorsakad av att sjön under stor del av 1900-talet tog emot orenat avloppsvatten. Fosforn lagras i bottensedimenten och frigörs av planktonätande fiskar såsom
brax och mört.

För att minska sjöns fosforläckage bedriver tekniska förvaltningen årligt reduktionsfiske av i första hand braxen och mört.

 

Förbättringarna i vattenkvaliteten är med mycket stor sannolikhet knutna till storlekarna på fångsten.

 

Fisket bedrivs med nät med olika maskstorlekar, bottengarn och ringnot. Ett svårslaget fångstrekord sattes den 10 oktober 2013 då ca 7,2 ton vitfisk fångades i ett notdrag.

 

Som kuriosa kan nämnas att isfiske testades med relativt gott resultat februari månad 2010.

 

Under perioden februari 2010 - december 2015 har ca 307 ton vitfisk tagits upp ur sjön.

Sidan uppdaterades 2018-02-02 av Annika Johansson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube