Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Dämmet i utloppet till Almaån

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Avsikt med nivåregleringen sommartid är att bibehålla en för bad, fiske, natur och vattenaktiviteter gynnsam normalvattennivå i sjön.

Under en av Mark och Miljödomstolen utsatt prövotid har sen 2009 vattennivån i Finjasjön reglerats med en dammlucka i utloppet till Almaån till en nivå på +43.00 RH70 under april-augusti.

 

I och urtagning av dammluckan regleras av en preliminär vattendom och Länsstyrelsens anvisningar.

Avsikten med nivåregleringen sommartid är att bibehålla en för bad, fiske, natur och vattenaktiviteter gynnsam normalvattennivå i sjön. Resultatet har varit mycket tillfredställande.

 

Sen 2017 pågår förhandlingar i Mark och Miljödomstolen om fastställande av en permanent tillstånd för reglering av vattennivån i sjön sommartid.


 Bilder när sommardämmesluckan sätts på plats

Sidan uppdaterades 2019-09-26