Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

 

Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 83 31


Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Park och natur

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms parker, planteringar och naturområden är en viktig del av invånarnas vardag. Ansvaret för förvaltning och skötsel av kommunens parker, naturområden och övrig mark ligger hos Tekniska förvaltningen.

En mängd olika funktioner ingår i våra grönytor. Här finns stadsparken, gatuträd/planteringar på torg och i trafikmiljöer, stadsdelsparker/grannskapsparker, lekplatser, kvarters och tätortsnära natur. Dessa naturobjekt gör att vi kan identifiera och följa årstidsväxlingarna, vilket ger en grundtrygghet i vardagslivet. Här finns också en möjlighet lära sig hur växter och djur fungerar. Detta gör att vi får en respekt och förståelse för naturen.

 

Kommunens parker och naturområden skall inbjuda och ge möjlighet till rekreation, lek, friskvård, upplevelse, skönhetsvärde och social samvaro. Grunden för planering och skötsel av Hässleholms parker och grönytor finns i en GrönplanPDF (pdf, 799.7 kB) från 2002, men en ny uppdaterad version är på gång.

 

Parkerna sköts fackmannamässigt av Tekniska förvaltningens driftavdelning, så att funktion, estetik, miljömässiga krav och biologisk mångfald tillgodoses.

Sidan uppdaterades 2017-01-19 av Annika Birgersson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun