Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Trafikplan för Hässleholms stad

Trafikplanens syfte är att visa vilka åtgärder som behövs för att uppnå trafikstrategierna. Trafikstrategierna gäller hela kommunen, medan trafikplanen bara gäller Hässleholms stad.

Beredskap för framtiden

Att ta fram strategier och planer handlar om att ha beredskap för framtiden. Framtiden för transportsystemet är under utveckling där ny teknik och kunskap ger nya möjligheter.


Trafikplan för Hässleholms stad innehåller åtgärder på både översiktlig nivå och per trafikslag. Utöver det har även konkreta förslag till åtgärder per trafikslag tagits fram, som ska bidra till att uppnå Trafikstrategier 2030.

 

Trafikplanen finns tillgänglig under rubriken "handlingar" nedan.

Handlingar

Trafikplan för Hässleholms stad.

Trafikplan för Hässleholms stad.

Sidan uppdaterades