Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Naturvårdsstrategi

Naturvårdsstrategin visar vad Hässleholms kommun vill uppnå inom naturvårdsområdet.

Hela kommunen

Naturvårdsstrategin omfattar hela Hässleholms kommun förutom de större tätorterna. För dessa finns i stället dokumentet ”Grönstrategier för Hässleholms stad och större stationsorter” Naturvårdsstrategin visar Hässleholms kommuns vision för naturen fram till år 2035.


Ersätter naturvårdsprogram

Naturvårdsstrategin, tillsammans med naturvårdsplanen, ersätter det tidigare naturvårdsprogrammet. Båda är delvis finansierade av LONA-bidrag (statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt).


Naturgeografiska beskrivningar

Till naturvårdsstrategin hör en bilaga med naturgeografiska beskrivningar av Hässle­holms kommun samt lagar och mål som styr och påverkar naturvårdsstrategierna.


Naturvårdsstrategier Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10 MB)


Sidan uppdaterades