Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Kulturmiljöstrategi

Kulturmiljöstrategin ger en samlad bild av hur kommunens kulturmiljövärden ska hanteras och visar sambanden mellan kulturarv, kulturmiljö, natur och hållbarhetsarbete.

Tre olika stratgier för kulturmiljön

Kulturmiljöstrategin visar riktningen för det kulturmiljöarbete som ska genomföras i kommunen de närmaste åren, fram till 2035. Ett reviderat förslag till kulturmiljöstrategin antogs i kommunfullmäktige den 1 mars 2021.


Strategin förtydligar att kulturmiljön är viktig för kommunens attraktionskraft och i bygget av ett hållbart, jämställt och tryggt samhälle.


Kulturmiljöstrategin innehåller tre olika strategier:


  • Strategi 1: Öka kunskapen om kulturmiljön
  • Strategi 2: Skydda och utveckla kulturmiljöer hållbart
  • Strategi 3: Främja samverkan mellan olika aktörer


Läs mer om strategierna i dokumentet nedan.

Hovdalatorpet i Hembygdsparken i Hässleholm.

Hovdalatorpet i Hembygdsparken i Hässleholm. Foto: Helen Clargården.

Sidan uppdaterades