Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Bostad- och markförsörjningsplanen

År 2030 kommer befolkningen i Hässleholms kommun att vara cirka

54 000 personer enligt kommunens befolkningsprognos. Detta är en ökning från dagens cirka 52 300 invånare (2021).

Kommunens bostadsbehov

Med det ökade bostadsbyggandet förväntas en högre befolkningstillväxt.

Kommunen ska skapa förutsättningar för dessa invånares bostadsbehov.

Samtidigt behöver kommunen uppfylla befintliga invånares nutida och framtida bostadsbehov.

 

Detta kräver långsiktiga strategier och insatser som inte bara leder till nyproduktion, utan även utvecklar det befintliga bostadsbeståndet och skapar en trygg bostadssituation för kommunens invånare.

 

För att uppnå målet om 3 000 byggda bostäder till 2030 i Hässleholms kommun, måste det upprättas nya detaljplaner för sammanlagt 2070 bostäder.


Det finns ett stort behov av nya detaljplaner i kommunen men det kan också finnas behov av att ändra befintliga detaljplaner i stationsnära eller andra attraktiva lägen i stationsorterna.

Vy över Hässleholms centrum.

Vy över Hässleholms centrum. Fotograf: Daniel Larsson.

Sidan uppdaterades