Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss på planavdelningen


Skicka meddelande till:

Så kan du påverka

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Alla planer har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Detaljplanering

Sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget kan lämna synpunkter under samrådstiden. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller öppet hur.


Det slutliga planförslaget ställs ut för granskning under minst tre veckor. Detta annonseras i dagspressen och sakägare och remissinstanser underrrättas via brev. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligt under granskningstiden. 


Översiktsplanering

Översiktsplaneprocessen har två dialogtillfällen där allmänheten och berörda får lämna in skriftliga sypunkter på översiktsplaneförslaget. De kallas samråd och granskning och pågår under minst två månader.


Oftast ordnas under samård och granskning också möten där kommunens ansvariga politiker och tjänstemän informerar och diskuterar förslaget tillsammans med allmänhet och berörda intressenter.

Sidan uppdaterades 2015-06-04 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube