Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss på planavdelningen


Skicka meddelande till:

Miljöbedömning - MKB

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I början av planarbetet görs en bedömning av hur planen kan komma att påverka miljön, en så kallad behovsbedömning.

Om behovsbedömningen visar att detaljplanen kan komma att påverka miljön negativt på något sätt, det vill säga medföra betydande miljöpåverkan, ska det göras en miljöbedömning av planförslaget.


Miljöbedömningen innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram parallellt med förslaget till detaljplan och blir en del av beslutsunderlaget.

Sidan uppdaterades 2015-01-21 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube