Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Miljöbedömning - MKB

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I början av planarbetet görs en bedömning av hur planen kan komma att påverka miljön, en så kallad behovsbedömning.

Om behovsbedömningen visar att detaljplanen kan komma att påverka miljön negativt på något sätt, det vill säga medföra betydande miljöpåverkan, ska det göras en miljöbedömning av planförslaget.


Miljöbedömningen innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram parallellt med förslaget till detaljplan och blir en del av beslutsunderlaget.

Sidan uppdaterades 2015-01-21