Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Granskning

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Vid normalt planförfarande ska förslaget efter samrådet ställas ut för granskning under minst tre veckor.

I de lokala dagstidningarna annonseras om granskningen. Det ger fler möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget. De berörda från samrådsskedet får dessutom skriftlig information om granskningen.


Synpunkter som lämnats under samrådet behöver inte upprepas under granskningen. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande och kan därefter antas.

Sidan uppdaterades 2015-01-21