Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss på planavdelningen


Skicka meddelande till:

Granskning

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Vid normalt planförfarande ska förslaget efter samrådet ställas ut för granskning under minst tre veckor.

I de lokala dagstidningarna annonseras om granskningen. Det ger fler möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget. De berörda från samrådsskedet får dessutom skriftlig information om granskningen.


Synpunkter som lämnats under samrådet behöver inte upprepas under granskningen. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande och kan därefter antas.

Sidan uppdaterades 2015-01-21 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube