Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss på planavdelningen


Skicka meddelande till:

Planprocessen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Den formella planprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen skall allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Lagändringar 1 januari 2015 – En enklare planprocess

Sedan den 1 januari 2015 kommer hanteringen av nya detaljplaner ske efter Standardförfarande, Utökat förfarande och Samordnat förfarande p.g.a ändringar i Plan och och bygglagen.


Samtidigt fortsätter äldre bestämmelser med Normalt och Enkelt planförfarande att gälla för det planer som redan påbörjats.


Standardförfarande

Gäller för de flesta detaljplaner.


Utökat förfarande

Gäller detaljplaner med stora åtgärder och stora satsningar.


Samordnat förfarande

Gäller exempelvis vid stora infrastrukturprojekt och när detaljplanen påverkas av miljöbalken.

Sidan uppdaterades 2015-04-11 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun