Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Planprocessen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Den formella planprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen skall allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Lagändringar 1 januari 2015 – En enklare planprocess

Sedan den 1 januari 2015 kommer hanteringen av nya detaljplaner ske efter Standardförfarande, Utökat förfarande och Samordnat förfarande på grund av ändringar i Plan och och bygglagen.


Samtidigt fortsätter äldre bestämmelser med Normalt och Enkelt planförfarande att gälla för det planer som redan påbörjats.


Standardförfarande

Gäller för de flesta detaljplaner.


Utökat förfarande

Gäller detaljplaner med stora åtgärder och stora satsningar.


Samordnat förfarande

Gäller exempelvis vid stora infrastrukturprojekt och när detaljplanen påverkas av miljöbalken.

Sidan uppdaterades 2019-03-11