Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss för mer information


Skicka meddelande till:

Utställning

  • Ingen giltig användare vald.

Förslaget till framtidsplan för Hässleholm har varit ute på utställning.

Förslaget har funnits tillgängligt på stadsbiblioteket, kommunens övriga bibliotek och servicekontor samt i stadshusets foajé.

 Utställningsförslaget grundar sig på de synpunkter som framkommit under samrådsskedet.


Nu behandlas de synpunkter som kommit in under utställningen. Det slutgiltiga förslaget sammanställs i en antagandehandling som för att antas ska passera byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige.


Utställningen pågick mellan den 22 december 2017 till den12 mars 2018. Om du vill läsa utställningshandlingarna hittar du dem nedan genom att klicka på länkarna nedan.

Utställningshandlingar

Sidan uppdaterades 2018-03-16 av Anna Nordström

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun