Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Fördjupningar och tillägg

  • Ingen giltig användare vald.

I en fördjupad översiktsplan undersöks begränsade områden i kommunen som exempelvis tätorter, stadsdelar, kustområden eller verksamhetsområden.

Genom tematiska tillägg till en översiktsplan kan man belysa en särskild fråga i hela eller delar av kommunen, t ex vindkraft. En fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg avses fungera som ett komplement till den kommunomfattande översiktsplanen.

Fördjupade översiktsplaner
OmrådeAntagen
BjärnumPDF (pdf, 1.7 MB)1997
SösdalaPDF (pdf, 2.9 MB)2002
TyringePDF (pdf, 4.6 MB)1998
VinslövPDF (pdf, 19 MB)2005
Tematiska tillägg
OmrådeAntagen
Tema vindkraft med aktualitetsförklaringPDF (pdf, 9.3 MB)2009

Sidan uppdaterades 2015-04-21 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun