Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Fördjupningar och tillägg

I en fördjupad översiktsplan undersöks begränsade områden i kommunen som exempelvis tätorter, stadsdelar, kustområden eller verksamhetsområden.

Genom tematiska tillägg till en översiktsplan kan man belysa en särskild fråga i hela eller delar av kommunen, t ex vindkraft. En fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg avses fungera som ett komplement till den kommunomfattande översiktsplanen.

Fördjupade översiktsplaner

Område

Antagen

Hässleholm stadPDF (pdf, 12 MB)

2018

BjärnumPDF (pdf, 2 MB)

1997

SösdalaPDF (pdf, 3 MB)

2002

TyringePDF (pdf, 5 MB)

1998

VinslövPDF (pdf, 19 MB)

2005

Tematiska tillägg
OmrådeAntagen
Tema vindkraft med aktualitetsförklaringPDF (pdf, 9 MB)2009

Sidan uppdaterades