Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Fördjupningar och tillägg

  • Ingen giltig användare vald.

I en fördjupad översiktsplan undersöks begränsade områden i kommunen som exempelvis tätorter, stadsdelar, kustområden eller verksamhetsområden.

Genom tematiska tillägg till en översiktsplan kan man belysa en särskild fråga i hela eller delar av kommunen, t ex vindkraft. En fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg avses fungera som ett komplement till den kommunomfattande översiktsplanen.

Fördjupade översiktsplaner

Område

Antagen

Hässleholm stadPDF (pdf, 11.9 MB)

2018

BjärnumPDF (pdf, 1.7 MB)

1997

SösdalaPDF (pdf, 2.9 MB)

2002

TyringePDF (pdf, 4.6 MB)

1998

VinslövPDF (pdf, 19 MB)

2005

Tematiska tillägg
OmrådeAntagen
Tema vindkraft med aktualitetsförklaringPDF (pdf, 9.3 MB)2009

Sidan uppdaterades 2020-01-27